Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua  Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất...

Quy định của pháp luật về khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản

Câu hỏi Các quy định của pháp luật về khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản? Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: - ...

Vi phạm quy tắc khai thác khoáng sản

Câu hỏi Tôi là người sở hữu 1 chiếc máy đào trị giá 600 triệu đồng. Trong thời gian rảnh rỗi không có công việc, tài xế của tôi thấy có m...

Cần có chiến lược sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản

Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh - Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam: Để có chiến lược về chính sách sử dụng tiết kiệm hợp lý nhất tài nguyên...

Khó “cầm máu” tài nguyên khoáng sản

Khai thác tận diệt, xuất thô là hoạt động chính của các DN trong lĩnh vực khoáng sản hiện nay. Điều này đang gây ra những thất thoát lớn về...

Quản trị tài nguyên khoáng sản: “Người ăn ốc - kẻ đổ vỏ”

Tài nguyên khoáng sản đang mang lại những nguồn lợi khổng lồ cho một nhóm người. Tuy nhiên, hậu quả về hủy hoại môi trường và hạ tầng thì n...

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Doanh nghiệp thêm tròng vào cổ

Rấ t  nhiều doanh nghiệp  có mặt tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định số  203/2013/NĐ-CP  ngày 28/11/2013...

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Quản lý và Doanh nghiệp đều vướng

Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp là đúng đắn về mặt pháp lý và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là một chính...

Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản th...

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thă...

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. ...

Giấy phép khai thác khoáng sản

Câu hỏi Chúng tôi là những người đang làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giấy phép khai thác mỏ đá đã hết. Theo kết luận c...

Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai th...

Trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không phải xin phép

Câu hỏi Thưa luật sư, luật sư có thể cho tôi được biết, trong trường hợp nào thì khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thô...

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng s...

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Nghị định này quy định chi tiết ...

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Nghị định này q...

Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 3...

Quản lý nhà nước về khoáng sản gồm những nội dung gì

Câu hỏi Quản lý nhà nước về khoáng sản gồm những nội dung gì Trả lời - Hoạch định chiến lược, quy hoạch và chính sách về bảo vệ, sử dụng hợ...

Các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Câu hỏi Các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động khoáng sản?

Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Câu hỏi Xin được hỏi về các quy định của pháp luật về quy hoạch khoáng sản và thẩm quyền phê duyệt khoáng sản? Trả lời - Bộ TN&MT xác đ...

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì ở Việt Nam tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của ai?

Câu hỏi Theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì ở Việt Nam tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của ai?